Close
Whakapaa Mai Contact Us

In 1869 Tauhara North was awarded to Ngati Tahu, we are Ngati Tahu. Today our tribe is known as Ngati Tahu-Ngati Whaoa.

Tribal history tells us that in 1250 AD our eponymous ancestor Tahumatua arrived in Aotearoa. Some say he made this journey on a giant ancient bird and others say he arrived on a waka called Manu-nui-a-Rangi.

KŌ TAHUMATUA TE TŪPUNA ARIKI
KŌ NGĀTI TAHU-NGĀTI WHĀOA TE IWI
KŌ MATOU NGĀ URI Ō NGĀTI TAHU-NGĀTI WHĀOA
TĒNĀ KOUTOU, TĒNĀ KOUTOU, TĒNĀ TATOU KATOA
KA ORA TE IWI, KA ORA TE TANGATA!

He arrived prior to ngā waka e whitu (the great migration) and established his first kainga at Orakei Korako. His tribal rohe/lands are identified in the following whakatauki;

“Mai i te Waiheke o Huka, whakarāwhiti atu ki te mania o Kaingaroa e
Heke mai nei ki te tihi o Maunga Kakaramea, puta atu ki te paemaunga o Paeroa
Orakei Korako te ūkaipō, tae rawa atu ki Pohaturoa ki Atiamuri
Ko te awa o Waikato e pōkarekare nei i waenganui”

The story of Tahumatua and his people

Register now to be a member of
Ngati Tahu-Ngati Whaoa Runanga Trust

Register directly with our Ngati Tahu-Ngati Whaoa Runanga Trust to connect to our Iwi.

Register Now!